Cart

Exchange Policy

Kindly notice the paid order is considered as final and cancellation of orders will not be allowed.

Conditions for exchange: Goods are in original condition, intact stamps, unused, unwashed, with tags and purchase invoices.

# For in-store purchase: You can exchange SIZE within 3 days.

# For online purchase: You can exchange SIZE within 3 DAYS from the date you receive.

# Discounted goods, accessories (shoes, bags, towels, ...) and underwear are not subject to change.

# Transfer fees will not be refunded.

Thank you,

chicbae21 team
Chính sách đổi hàng

chicbae21 hiện tại chưa có chính sách hoàn trả hàng.

Điều kiện đổi hàng: Sản phẩm trong tình trạng còn nguyên tag và chưa qua sử dụng.

#Đối với sản phẩm mua tại cửa hàng: Bạn có thể đổi SIZE trong vòng 3 ngày kể từ ngày mua sản phẩm.

#Đối với sản phẩm mua trực tuyến: Bạn có thể đổi SIZE trong vòng 3 ngày kể từ ngày nhận được sản phẩm.

#Miễn đổi hàng với những sản phẩm giảm giá, phụ kiện 
(giày, túi xách, khắn, trang sức,...) và đồ lót.

#Phí chuyển khoản sẽ không được hoàn trả.


Cảm ơn bạn,

chicbae21 team

Facebook Instagram Youtube Top