Cart

Privacy Policy

This privacy policy aims to help you understand how the website collects and uses your personal information through the use of the website, including any information that may be provided through the website when you register an account, sign up to receive information from us.

We use your personal information to contact you when necessary regarding your use of our website, to answer questions or submit documents and information you request.

Our website takes the security of information seriously and uses best practices to protect our customers' information and payment.

All transaction information will be kept confidential except where required by law.
Chính sách bảo mật


Chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ chicbae21, hoặc khi bạn mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ chicbae21.

chicbae21 sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc bạn sử dụng website của chicbae21, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin bạn yêu cầu.

Trang web của chicbae21 coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của bạn. 

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

Facebook Instagram Youtube Top