Cart

PAYMENT GUIDE

Choose your preferred payment option:

1. Pay by cash or swipe card, MOMO in store

2. Pay later (COD - cost on delivery)

3. Pay online via bank transfer

Account:
Name of beneficiary: NGUYEN THI VAN TRANG
Account number: 0451000232721
Vietcombank - Branch of Thanh Cong - Hanoi
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

Bạn có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:

1. Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng bằng tiền mặt hoặc quẹt thẻ, MOMO

2. Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi)

3. Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

Tên đơn vị thụ hưởng: NGUYỄN THỊ VÂN TRANG 

Số TK: 0451000232721

Tại: Vietcombank - Chi Nhánh Thành Công - Hà Nội 
Thank You For Shopping With Us!

Have a nice shopping! 

Thank you

Chicbae21 Team 

Facebook Instagram Youtube Top